Başvuru İçin Gerekli Belgeler

1- Yabancı Uyruklu Öğrenciler için Başvuru Formu. Farklı fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulların birden fazla programına başvurulması halinde bile, yalnız bir başvuru formu doldurulur (başvuru formuna Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi genel ağ sayfası olan www.ksu.edu.tr bağlantısından ulaşılabilir).

2- Lise diplomasının noter ya da konsolosluk onaylı Türkçe örneği: Diplomanın aslı ve Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren belge kayıt sırasında istenecektir.

3- Not Döküm Belgesi (transkript). Adayın lisede aldığı dersleri ve notlarını gösterir, lise müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi not döküm belgesi noter ya da konsolosluk onaylı olmalıdır. Not Döküm Belgesi (transkript) Türkçe dışındaki bir dilde düzenlenmiş ise, bu belge Türkçe’ye çevrilmiş örneği ile birlikte sunulmalıdır.

 4- Pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının Türkçe’ye çevrili noter ya da konsolosluk onaylı örneği.

5- Bir (1)  adet vesikalık fotoğraf.