Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Başvuru için gerekli belgeler:

1- Yabancı Uyruklu Öğrenciler için başvuru formu. Farklı fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulların birden fazla programına başvurulması halinde bile, yalnız bir başvuru formu doldurulur (başvuru formu Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi genel ağ sayfası olan http://internationalstudents.ksu.edu.tr/ bağlantısı üzerinde doldurulur.)

2- Lise diplomasının sureti ve onaylı Türkçe çevirisi. (Çeviri yeminli mütercimler tarafından veya konsolosluklar tarafından yapılabilir.)

3- Not Döküm Belgesinin (transkript) imzalı ve mühürlü sureti ve onaylı Türkçe çevirisi. (Çeviri yeminli mütercimler tarafından veya konsolosluklar tarafından yapılabilir.)

4- Pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının sureti ve onaylı Türkçe çevirisi. (Çeviri yeminli mütercimler tarafından veya konsolosluklar tarafından yapılabilir.)

5- Bir (1)  adet vesikalık fotoğraf (Fotoğrafın taratılıp sisteme yükletilmesi gerekmektedir).

6-İÜYÖS sonuç belgesi (%40'ı alınacaktır)