Kayıt için Gerekli Belgeler

-Lise diplomasının aslı ve ülkelerindeki T.C. Büyükelçiliği, ya da Konsolosluğu’ndan veya Noterlerden onaylı Türkçe örneği,

-Lise diplomasının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ya da ülkelerindeki T.C. Büyükelçiliği’nden (ya da Konsolosluğu’ndan) alınacak denklik belgesi,

-Not Döküm belgesinin (transkript) aslı ve ülkelerindeki T.C. Büyükelçiliği, ya da Konsolosluğu’ndan veya Noterlerden onaylı Türkçe örneği,

-Sınav sonuç belgesinin aslı ve ülkelerindeki T.C. Büyükelçiliği, ya da Konsolosluğu’ndan veya Noterlerden onaylı Türkçe örneği,

-Pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfanın ülkelerindeki T.C. Büyükelçiliği, ya da   Konsolosluğu’ndan veya Noterlerden onaylı Türkçe örneği,

-Katkı payının yatırıldığını gösteren banka dekontu. (Tutar her yıl eğitim-öğretim başlamadan önce         Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir),

-Ülkelerindeki T.C. Büyükelçiliği’nden alınacak öğrenci vizesi,

-TOEFL belgesi (varsa),TÖMER belgesi (varsa),

-Altı (6)  adet renkli vesikalık fotoğraf (4x6cm).