Kayıt için Gerekli Belgeler

  • Lise diplomasının aslı ve ülkelerindeki T.C. Büyükelçiliği, ya da Konsolosluğu’ndan veya Noterlerden onaylı Türkçe örneği,
  • Lise diplomasının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ya da ülkelerindeki T.C. Büyükelçiliği’nden (ya da Konsolosluğu’ndan) alınacak denklik belgesi,
  • Not Döküm belgesinin (transkript) aslı ve ülkelerindeki T.C. Büyükelçiliği, ya da Konsolosluğu’ndan veya Noterlerden onaylı Türkçe örneği,
  • Sınav sonuç belgesinin aslı ve ülkelerindeki T.C. Büyükelçiliği, ya da Konsolosluğu’ndan veya Noterlerden onaylı Türkçe örneği,
  • Pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfanın ülkelerindeki T.C. Büyükelçiliği, ya da Konsolosluğu’ndan veya Noterlerden onaylı Türkçe örneği,
  • Katkı payının yatırıldığını gösteren banka dekontu. (Tutar her yıl eğitim-öğretim başlamadan önce Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir),
  • Ülkelerindeki T.C. Büyükelçiliği’nden alınacak öğrenci vizesi,
  • TOEFL belgesi (varsa), TÖMER belgesi (varsa),
  • Altı (6)  adet renkli vesikalık fotoğraf (4x6cm).
  • İÜYÖS sonuç belgesi