Kontenjan

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM UNIVERSITY

SÜRE

KONTENJAN

Eğitim Fakültesi

Faculty of Education

 

 

Fen Bilgisi Öğretmenliği

Teacher Training in Sciences

4

5

Sınıf Öğretmenliği

Teacher Training at Primary School Level

4

5

Fen-Edebiyat Fakültesi

Faculty of Sciences and Arts

 

 

Arkeoloji

Archaeology

4

10

Coğrafya

Geography

4

10

Coğrafya (İÖ)

Geography (EP)

4

10

Matematik

Mathematics

4

10

Tarih

History

4

10

Tarih (İÖ)

History (EP)

4

10

Türk Dili ve Edebiyatı

Turkish Language and Literaturee

4

10

Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)

Turkish Language and Literaturee (EP)

4

10

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Faculty of Economics and Administrative Sciences

 

 

İktisat

Economics

4

10

İktisat (İÖ)

Economics (EP)

4

10

İşletme

Management

4

10

İşletme (İÖ)

Management (EP)

4

10

Kamu Yönetimi

Public Administration

4

10

Kamu Yönetimi (İÖ)

Public Administration (EP)

4

10

Sağlık Yönetimi

Health Management

4

10

Sağlık Yönetimi (İÖ)

Health Management (EP)

4

10

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Political Science and International Relations

4

15

İlahiyat Fakültesi

Faculty of Theology

 

 

İlahiyat

Theology

4

15

İlahiyat (İÖ)

Theology (EP)

4

15

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Faculty of Engineering and Architecture

 

 

Çevre Mühendisliği

Environmental Engineering

4

5

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Electrical & Electronic Engineering

4

5

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)

Electrical & Electronic Engineering (EP)

4

5

Gıda Mühendisliği

Food Engineering

4

5

İnşaat Mühendisliği

Civil Engineering

4

5

İnşaat Mühendisliği (İÖ)

Civil Engineering (EP)

4

5

Makine Mühendisliği

Mechanical Engineering

4

5

Makine Mühendisliği (İÖ)

Mechanical Engineering (EP)

4

5

Tekstil Mühendisliği

Textile Engineering

4

5

Orman Fakültesi

Faculty of  Forestry

 

 

Orman Mühendisliği

Forest Engineering

4

10

Peyzaj Mimarlığı

Landscape Architecture

4

10

Tıp Fakültesi

Faculty of Medicine

6

8

Ziraat Fakültesi

Faculty of Agriculture

 

 

Bahçe Bitkileri

Garden Plants

4

10

Bitki Koruma

Plant Protection

4

10

Tarım Ekonomisi

Agricultural Economy

4

10

Tarla Bitkileri

Field Crops

4

10

Kahramanmaraş Sağlık Yüksekokulu

Kahramanmaraş School of Health

 

 

Ebelik

Obstetrics

4

5

Hemşirelik

Nursing

4

5

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM UNIVERSITY

SÜRE

KONTENJAN

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

School of  Physical Education and Sports

 

 

Antrenörlük Eğitimi

Coaching Education

4

5

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Physical Education and Sports Teaching

4

5

Güzel Sanatlar Fakültesi

Faculty of Fine Arts

 

 

Resim

Drawing

4

5

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM UNIVERSITY

SÜRE

KONTENJAN

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Technical Sciences Vocational School

 

 

Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon

Computer Aided Design and Animation

2

6

Bilgisayar Programcılığı

Computer Programming

2

6

Bilgisayar Programcılığı (İÖ)

Computer Programming (EP)

2

6

Elektrik

Electricity

2

6

Elektrik (İÖ)

Electricity (EP)

2

6

Elektronik Teknolojisi

Electronic Technology

2

6

Elektronik Teknolojisi (İÖ)

Electronic Technology (EP)

2

6

Gaz ve Tesisatı Teknolojisi

Gas and Installation Technology

2

6

Geleneksel El Sanatları

Traditional Handworks

2

6

Gıda Teknolojisi

Food Technology

2

6

Giyim Üretim Teknolojisi

Clothes Production Technology

2

6

İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi

Air Conditioning and Cooling Technology

2

6

İnşaat Teknolojisi

Construction Technology

2

6

İnşaat Teknolojisi (İÖ)

Construction Technology (EP)

2

6

Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi

Control and Automation Technology

2

6

Kuyumculuk ve Takı Tasarımı

Jewelry and Jewelry Design

2

6

Makine

Machinery

2

6

Makine (İÖ)

Machinery (EP)

2

6

Moda Tasarımı

Fashion Design

2

6

Otomotiv Teknolojisi

Automotive Technology

2

6

Otomotiv Teknolojisi (İÖ)

Automotive Technology (EP)

2

6

Tekstil Teknolojisi

Textile Technology

2

6

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Vocational School of Social Sciences

 

 

Bankacılık ve Sigortacılık

Banking ve Insurance

2

6

Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ)

Banking ve Insurance (EP)

2

6

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Office Management and Executive Assistant

2

6

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ)

Office Management and Executive Assistant (EP)

2

6

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Public Relations and Presentation

2

6

İşletme Yönetimi

Business Administration

2

6

İşletme Yönetimi (İÖ)

Business Administration (EP)

2

6

Lojistik

Logistics

2

6

Lojistik (İÖ)

Logistics (EP)

2

6

Maliye

Public Finance

2

6

Maliye (İÖ)

Public Finance (EP)

2

6

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Accounting and Tax Applications

2

6

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)

Accounting and Tax Applications (EP)

2

6

Pazarlama

Marketing

2

6

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Tourism and Hotel Management

2

6

Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Kahramanmaraş Vocational School of Health Services

 

 

Anestezi

Anesthesia

2

5

Anestezi (İÖ)

Anesthesia (EP)

2

5

Çocuk Gelişimi

Child Development

2

5

Çocuk Gelişimi (İÖ)

Child Development (EP)

2

5

Fizyoterapi

Physiotherapy

2

5

İlk ve Acil Yardım

First Aid and Emergency

2

5

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Medical Documentation and Secretarial

2

5

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ)

Medical Documentation and Secretarial (EP)

2

5

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Medical Laboratory Techniques

2

5

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ)

Medical Laboratory Techniques (EP)

2

5

Yaşlı Bakımı

Care Elderly

2

5

Yaşlı Bakımı (İÖ)

Care Elderly (EP)

2

5

Afşin Meslek Yüksekokulu

Afşin Vocational School

 

 

Bilgisayar Programcılığı

Computer Programming

2

2

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Office Management and Executive Assistant

2

2

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ)

Office Management and Executive Assistant (EP)

2

2

Elektrik

Electricity

2

2

İş Sağlığı ve Güvenliği

Work Health and Safety

2

2

İşletme Yönetimi

Business Administration

2

2

Kimya Teknolojisi

Chemical Technology

2

2

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Accounting and Tax Applications

2

2

Andırın Meslek Yüksekokulu

Andırın  Vocational School

 

 

Bahçe Tarımı

Yard Farming

2

2

Bilgisayar Programcılığı

Computer Programming

2

2

Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı

Electric Power Generation, Transmission and Distribution

2

2

Ormancılık ve Orman Ürünleri

Forestry and Forest Products

2

2

Pazarcık Meslek Yüksekokulu

Pazarcık Vocational School

 

 

Dış Ticaret

Foreign Trade

2

5

Dış Ticaret (İÖ)

Foreign Trade (EP)

2

5

İşletme Yönetimi

Business Administration

2

10

Yerel Yönetimler

Local Administrations

2

5

Yerel Yönetimler (İÖ)

Local Administrations (EP)

2

10

Elbistan Meslek Yüksekokulu

Elbistan Vocational School

 

 

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Office Management and Executive Assistant

2

2

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ)

Office Management and Executive Assistant (EP)

2

2

Elektrik

Electricity

2

2

Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı

Electric Power Generation, Transmission and Distribution

2

2

Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (İÖ)

Electric Power Generation, Transmission and Distribution (EP)

2

2

Elektronik Teknolojisi

Electronic Technology

2

2

İnşaat Teknolojisi

Construction Technology

2

2

İnşaat Teknolojisi (İÖ)

Construction Technology (EP)

2

2

İşletme Yönetimi

Business Administration

2

2

Laborant ve Veteriner Sağlık

Laboratory and Veterinary Health

2

2

Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ)

Laboratory and Veterinary Health (EP)

2

2

Makine

Machinery

2

2

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Accounting and Tax Applications

2

2

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Accounting and Tax Applications

2

2

Otomotiv Teknolojisi

Automotive Technology

2

2

Göksun Meslek Yüksekokulu

Göksun Vocational School

 

 

Bankacılık ve Sigortacılık

Banking ve Insurance

2

4

Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ)

Banking ve Insurance (EP)

2

4

Bilgisayar Programcılığı

Computer Programming

2

4

Dış Ticaret

Foreign Trade

2

4

Harita ve Kadastro

Maps and Cadastre

2

4

Harita ve Kadastro (İÖ)

Maps and Cadastre (EP)

2

4

İlk ve Acil Yardım

First Aid and Emergency

2

4

İlk ve Acil Yardım (İÖ)

First Aid and Emergency (EP)

2

4

İşletme Yönetimi

Business Administration

2

4

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Accounting and Tax Applications

2

4

Organik Tarım

Organic Agriculture

2

4

Tapu ve Kadastro

Title Deed and Cadastre

2

4

Tapu ve Kadastro (İÖ)

Title Deed and Cadastre (EP)

2

4

Türkoğlu Meslek Yüksekokulu

Türkoğlu Vocational School

 

 

Bitki Koruma

Plant Protection

2

2

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

Medical and Aromatic Plants

2

2