Kontenjan

Programın Adı

Name of Programme

Süre
Duration

Kontenjan
Quota

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM UNIVERSITY

 

 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

School of  Physical Education and Sports

 

 

Antrenörlük Eğitimi

Coaching Education

4

5

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Physical Education and Sports Teaching

4

5

Güzel Sanatlar Fakültesi

Faculty of Fine Arts

 

 

Resim

Drawing

4

5

Eğitim Fakültesi

Faculty of Education

 

 

Fen Bilgisi Öğretmenliği

Teacher Training in Sciences

4

10

Sınıf Öğretmenliği

Teacher Training at Primary School Level

4

10

Türkçe Öğretmenliği

Teacher Training in Turkish

4

10

Fen-Edebiyat Fakültesi

Faculty of Sciences and Arts

 

 

Arkeoloji

Archaeology

4

10

Coğrafya

Geography

4

10

Coğrafya (İÖ)

Geography (EP)

4

10

Matematik

Mathematics

4

10

Tarih

History

4

10

Tarih (İÖ)

History (EP)

4

10

Türk Dili ve Edebiyatı

Turkish Language and Literaturee

4

10

Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)

Turkish Language and Literaturee (EP)

4

10

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Faculty of Economics and Administrative Sciences

 

 

İktisat

Economics

4

15

İktisat (İÖ)

Economics (EP)

4

15

İşletme

Management

4

15

İşletme (İÖ)

Management (EP)

4

15

Kamu Yönetimi

Public Administration

4

15

Kamu Yönetimi (İÖ)

Public Administration (EP)

4

15

Sağlık Yönetimi

Health Management

4

15

Sağlık Yönetimi (İÖ)

Health Management (EP)

4

15

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Political Science and International Relations

4

20

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

International Commerce and Logistic

4

15

İlahiyat Fakültesi

Faculty of Theology

 

 

İlahiyat

Theology

4

15

İlahiyat (İÖ)

Theology (EP)

4

15

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Faculty of Engineering and Architecture

 

 

Bilgisayar Mühendisliği

Computer Engineering

4

10

Çevre Mühendisliği

Environmental Engineering

4

10

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Electrical & Electronic Engineering

4

10

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)

Electrical & Electronic Engineering (EP)

4

10

Gıda Mühendisliği

Food Engineering

4

10

İnşaat Mühendisliği

Civil Engineering

4

10

İnşaat Mühendisliği (İÖ)

Civil Engineering (EP)

4

10

Makine Mühendisliği

Mechanical Engineering

4

10

Makine Mühendisliği (İÖ)

Mechanical Engineering (EP)

4

10

Tekstil Mühendisliği

Textile Engineering

4

10

Orman Fakültesi

Faculty of  Forestry

 

 

Orman Mühendisliği

Forest Engineering

4

15

Peyzaj Mimarlığı

Landscape Architecture

4

10

Tıp Fakültesi

Faculty of Medicine

6

8

Ziraat Fakültesi

Faculty of Agriculture

 

 

Bahçe Bitkileri

Horticulture

4

10

Bitki Koruma

Plant Protection

4

10

Tarım Ekonomisi

Agricultural Economy

4

10

Tarla Bitkileri

Field Crops

4

10

Kahramanmaraş Sağlık Yüksekokulu

Kahramanmaraş School of Health

 

 

Ebelik

Obstetrics

4

10

Hemşirelik

Nursing

4

10

Elbistan Teknoloji Fakültesi

Elbistan Faculty of Technology

 

 

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Energy Systems Engineering

4

5

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Technical Sciences Vocational School

 

 

Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon

Computer Aided Design and Animation

2

6

Bilgisayar Programcılığı

Computer Programming

2

6

Bilgisayar Programcılığı (İÖ)

Computer Programming (EP)

2

6

Elektrik

Electricity

2

6

Elektrik (İÖ)

Electricity (EP)

2

6

Elektronik Teknolojisi

Electronic Technology

2

6

Elektronik Teknolojisi (İÖ)

Electronic Technology (EP)

2

6

Gaz ve Tesisatı Teknolojisi

Gas and Installation Technology

2

6

Geleneksel El Sanatları

Traditional Handworks

2

6

Gıda Teknolojisi

Food Technology

2

6

Giyim Üretim Teknolojisi

Clothes Production Technology

2

6

İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi

Air Conditioning and Cooling Technology

2

6

İnşaat Teknolojisi

Construction Technology

2

6

İnşaat Teknolojisi (İÖ)

Construction Technology (EP)

2

6

Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi

Control and Automation Technology

2

6

Kuyumculuk ve Takı Tasarımı

Jewelry and Jewelry Design

2

6

Makine

Machinery

2

6

Makine (İÖ)

Machinery (EP)

2

6

Mobilya ve Dekorasyon

Furniture and Decoration

2

6

Moda Tasarımı

Fashion Design

2

6

Otomotiv Teknolojisi

Automotive Technology

2

6

Otomotiv Teknolojisi (İÖ)

Automotive Technology (EP)

2

6

Tekstil Teknolojisi

Textile Technology

2

6

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Vocational School of Social Sciences

 

 

Aşçılık

Cooking

2

6

Bankacılık ve Sigortacılık

Banking ve Insurance

2

6

Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ)

Banking ve Insurance (EP)

2

6

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Office Management and Executive Assistant

2

6

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ)

Office Management and Executive Assistant (EP)

2

6

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Public Relations and Presentation

2

6

İşletme Yönetimi

Business Administration

2

6

İşletme Yönetimi (İÖ)

Business Administration (EP)

2

6

Lojistik

Logistics

2

6

Lojistik (İÖ)

Logistics (EP)

2

6

Maliye

Public Finance

2

6

Maliye (İÖ)

Public Finance (EP)

2

6

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Accounting and Tax Applications

2

6

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)

Accounting and Tax Applications (EP)

2

6

Pazarlama

Marketing

2

6

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Tourism and Hotel Management

2

6

Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Kahramanmaraş Vocational School of Health Services

 

 

Anestezi

Anesthesia

2

10

Anestezi (İÖ)

Anesthesia (EP)

2

10

Çocuk Gelişimi

Child Development

2

10

Çocuk Gelişimi (İÖ)

Child Development (EP)

2

10

Fizyoterapi

Physiotherapy

2

10

İlk ve Acil Yardım

First Aid and Emergency

2

10

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Medical Documentation and Secretarial

2

10

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ)

Medical Documentation and Secretarial (EP)

2

10

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Medical Laboratory Techniques

2

10

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ)

Medical Laboratory Techniques (EP)

2

10

Yaşlı Bakımı

Care Elderly

2

10

Yaşlı Bakımı (İÖ)

Care Elderly (EP)

2

10

Afşin Meslek Yüksekokulu

Afşin Vocational School

 

 

Bilgisayar Programcılığı

Computer Programming

2

2

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Office Management and Executive Assistant

2

2

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ)

Office Management and Executive Assistant (EP)

2

2

Elektrik

Electricity

2

2

İş Sağlığı ve Güvenliği

Work Health and Safety

2

2

İşletme Yönetimi

Business Administration

2

2

Kimya Teknolojisi

Chemical Technology

2

2

Maden Teknolojisi

Mining Technology

2

2

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Accounting and Tax Applications

2

2

Andırın Meslek Yüksekokulu

Andırın  Vocational School

 

 

Bahçe Tarımı

Yard Farming

2

2

Bilgisayar Programcılığı

Computer Programming

2

2

Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı

Electric Power Generation, Transmission and Distribution

2

2

Ormancılık ve Orman Ürünleri

Forestry and Forest Products

2

2

Pazarcık Meslek Yüksekokulu

Pazarcık Vocational School

 

 

Dış Ticaret

Foreign Trade

2

5

Dış Ticaret (İÖ)

Foreign Trade (EP)

2

5

İşletme Yönetimi

Business Administration

2

10

Yerel Yönetimler

Local Administrations

2

5

Yerel Yönetimler (İÖ)

Local Administrations (EP)

2

10

Elbistan Meslek Yüksekokulu

Elbistan Vocational School

 

 

Bilgisayar Programcılığı

Computer Programming

2

2

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Office Management and Executive Assistant

2

2

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ)

Office Management and Executive Assistant (EP)

2

2

Elektrik

Electricity

2

2

Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı

Electric Power Generation, Transmission and Distribution

2

2

Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (İÖ)

Electric Power Generation, Transmission and Distribution (EP)

2

2

Elektronik Teknolojisi

Electronic Technology

2

2

İnşaat Teknolojisi

Construction Technology

2

2

İnşaat Teknolojisi (İÖ)

Construction Technology (EP)

2

2

İşletme Yönetimi

Business Administration

2

2

Laborant ve Veteriner Sağlık

Laboratory and Veterinary Health

2

2

Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ)

Laboratory and Veterinary Health (EP)

2

2

Makine

Machinery

2

2

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Accounting and Tax Applications

2

2

Otomotiv Teknolojisi

Automotive Technology

2

2

Göksun Meslek Yüksekokulu

Göksun Vocational School

 

 

Bankacılık ve Sigortacılık

Banking ve Insurance

2

4

Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ)

Banking ve Insurance (EP)

2

4

Bilgisayar Programcılığı

Computer Programming

2

4

Dış Ticaret

Foreign Trade

2

4

Harita ve Kadastro

Maps and Cadastre

2

4

Harita ve Kadastro (İÖ)

Maps and Cadastre (EP)

2

4

İlk ve Acil Yardım

First Aid and Emergency

2

4

İlk ve Acil Yardım (İÖ)

First Aid and Emergency (EP)

2

4

İşletme Yönetimi

Business Administration

2

4

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Accounting and Tax Applications

2

4

Organik Tarım

Organic Agriculture

2

4

Tapu ve Kadastro

Title Deed and Cadastre

2

4

Tapu ve Kadastro (İÖ)

Title Deed and Cadastre (EP)

2

4

Türkoğlu Meslek Yüksekokulu

Türkoğlu Vocational School

 

 

Bitki Koruma

Plant Protection

2

2

İşletme Yönetimi

Business Administration

2

2

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

Medical and Aromatic Plants

2

2