Uluslararası Geçerli Sınavlar ve Puanları

 Aşağıda belirtilen sınavlardan varsa herhangi birine ait sınav sonuç belgesinin onaylı örneği,

 

KAHRAMANMARAŞ S.İ.ÜNİV.

SAT I sınavı

en az 1000 toplam ve sayısal bölümler için  500 matematik puanı,                     en az 1000 toplam ve sözel bölümler için  500 sözel puanı

KAHRAMANMARAŞ S.İ.ÜNİV.

GCE (A Level) Sınavı en az

Tıp Fakültesi için Matematikten 1 A Level ; Fizik Kimya ve Biyolojiden herhengi ikisinden  2 A Level

KAHRAMANMARAŞ S.İ.ÜNİV.

GCE (A Level) Sınavı en az

Mühendislik Fakülteleri için Matematik, Fizik ve Kimyadan 3 A Level

KAHRAMANMARAŞ S.İ.ÜNİV.

GCE (A Level) Sınavı en az

Diğer sayısal puan türleri için Matematik ve Fizikten 2 A Level ve herhangi bir diğer alandan 1 A Level

KAHRAMANMARAŞ S.İ.ÜNİV.

GCE (A Level) Sınavı en az

EA puan türü için Matematikten 1 A Level ve herhangi diğer iki konudan 2 A Level

KAHRAMANMARAŞ S.İ.ÜNİV.

GCE (A Level) Sınavı en az

Sözel ve Dil Puan türleri için biri kendi ana konusu olmak üzere 3 A Level

KAHRAMANMARAŞ S.İ.ÜNİV.

ACT (American College Test) sınavı

Tıp ve Mühendislik Mimarlık Fakültesi için  en az 21,

KAHRAMANMARAŞ S.İ.ÜNİV.

ACT (American College Test) sınavı

Diğer sayısal puan türleri için ilgili alandan  en az 20

KAHRAMANMARAŞ S.İ.ÜNİV.

ACT (American College Test) sınavı

Sözel, Dil ve EA puan türleri için ilgili alandan en az 20

KAHRAMANMARAŞ S.İ.ÜNİV.

 Tawjihi sınavları

Tıp ve Mühendislik Mimarlık Fakültesi için Scientific Stream'den  en az 85,

KAHRAMANMARAŞ S.İ.ÜNİV.

 Tawjihi sınavları

Diğer sayısal puan türleri için  Scientific Stream'den  en az 80,

KAHRAMANMARAŞ S.İ.ÜNİV.

 Tawjihi sınavları

EA puan türleri için  Industrial ve/veya Commercial Stream'den  en az 80,

KAHRAMANMARAŞ S.İ.ÜNİV.

 Tawjihi sınavları

Sözel ve Dil  puan türleri için  Literary v Stream'den  en az 75,

KAHRAMANMARAŞ S.İ.ÜNİV.

Lübnan’da yapılan Bakalorya (Baccalaureat Libanais) sınavı

Başvuracağı puan türüne göre en az           14/20

KAHRAMANMARAŞ S.İ.ÜNİV.

Abitur (Alman Bakaloryası) Sınavı

en fazla 4

KAHRAMANMARAŞ S.İ.ÜNİV.

Çin Halk Cumhuriyet’nde yapılan Üniversite Giriş Sınavından (Gaokao)

başvurulan programın puan türünde 750 üzerinden en az 500,

KAHRAMANMARAŞ S.İ.ÜNİV.

Suriye’de yapılan Al-Shahada-Al Thanawiyya (Baccalaureate) Sınavı fen dalında (Scientific Stream) 240 üzerinden

Tıp Fakültesi için Scientific Stream'den en az 195

KAHRAMANMARAŞ S.İ.ÜNİV.

Suriye’de yapılan Al-Shahada-Al Thanawiyya (Baccalaureate) Sınavı fen dalında (Scientific Stream) 240 üzerinden

Mühendislik -Mimarlık Fakültesi bölümleri için Scientific Stream'den en az 180

KAHRAMANMARAŞ S.İ.ÜNİV.

Suriye’de yapılan Al-Shahada-Al Thanawiyya (Baccalaureate) Sınavı  240 üzerinden

İİBF bölümleri için Scientific  Stream'den en az 170

KAHRAMANMARAŞ S.İ.ÜNİV.

Suriye’de yapılan Al-Shahada-Al Thanawiyya (Baccalaureate) Sınavı  240 üzerinden

Sayısal Puan türlerine göre öğrenci alan diğer programlar icin Scientific Stream'den en az 165

KAHRAMANMARAŞ S.İ.ÜNİV.

Suriye’de yapılan Al-Shahada-Al Thanawiyya (Baccalaureate) Sınavı fen dalında 240 üzerinden

EA Puan türlerine göre öğrenci alan diğer programlar icin Literaray Stream'den en az 165 (İİBF hariç)

KAHRAMANMARAŞ S.İ.ÜNİV.

Suriye’de yapılan Al-Shahada-Al Thanawiyya (Baccalaureate) Sınavı  240 üzerinden

Dil puan esasına göre Language Stream'den en az 180

KAHRAMANMARAŞ S.İ.ÜNİV.

 Libya’da yapılan Al-Shahada-Al Thanawiyya (Baccalaureate) Sınavı

240 üzerinden Mühendislik Bölümleri ve Fen Fakültesi Bölümleri için  en az 180, diğer bölümler için ) en az 170,

KAHRAMANMARAŞ S.İ.ÜNİV.

İran’da lise diploma notu (Diplome Debirestan)

ortalaması en az 12/20 ve Pişdaneşgahi bitirme notu en az 12/20,

KAHRAMANMARAŞ S.İ.ÜNİV.

TÜBİTAK’ın tanıdığı ve katıldığı uluslararası bilim  olimpiyatlarında

altın, gümüş, bronz madalya,

KAHRAMANMARAŞ S.İ.ÜNİV.

Kazakistan Ulusal Üniversite Testi

120 üzerinden en az 80,

KAHRAMANMARAŞ S.İ.ÜNİV.

Matura

diploma

KAHRAMANMARAŞ S.İ.ÜNİV.

Fransız Bakaloryası

en az 10/20

KAHRAMANMARAŞ S.İ.ÜNİV.

Kamerun, Nijer, Burkine Faso, Çad, Orta Afrika, Benin, Togo, Senegal   Bakalorya Sınavları

en az 12/20

KAHRAMANMARAŞ S.İ.ÜNİV.

TQDK Azerbaycan Üniversite Giriş Sınavı

en az 400/700

 

 

2. Belgelerin Özellikleri ve Geçerlilik Süresi:
a. Yukarıda 4.1./4’de belirtilen belgeler arasında adı geçmeyen sınav belgelerine sahip adayların başvurusu Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Senatosu’nun görevlendirdiği komisyon tarafından değerlendirilir.

b. Yurt dışından öğrenci kabulü sırasında öğrenci başvurularının değerlendirilmesinde üniversitelerin yabancı uyruklu öğrenci kabulünde kullanılması önerilen ve Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan sınavlardan; lise bitirme sınavları statüsünde olan sınavların (Abitur, International Baccalaureate, GCE, Tawjihi vs.) sonuçlarının geçerliliği süresizdir. Üniversite giriş sınavı statüsünde olan sınavların (SAT, TCS vs.) geçerlilik süreleri iki yıl ile sınırlıdır.

c-  Eksik belgesi olanların başvuruları değerlendirilmeyecektir.
4.3. Başvuru tarihleri, kontenjan ve harç ücretleri:
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Web Sayfası olan  www.ksu.edu.tr de ilan edilir.