Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Uluslararası Öğrenci

Kesin Kayıt İçin İstenilen Belgeler

 • Eğitim dili Türkçe veya Türkçe-İngilizce olan bölümler için TÖMER’in veya Yunus Emre Enstitüsü’nün ilgili sınavlarından en az (Türkçe) B2 dil düzeyine ulaştığını gösteren belgenin aslı (varsa),
 • Lise diplomasının bulunduğu ülkedeki T.C. Temsilciliği tarafından onaylanmış tercümesi ve aslı,
 • Lise diplomasının ülkemizdeki liselerden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren T.C. Milli Eğitim Bakanlığından ya da bulunduğu ülkedeki T.C. Temsilciliğinden alınacak “Denklik Belgesi’nin aslı,
 • Not Durum Belgesinin (Transkript) bulunduğu ülkedeki T.C. Temsilciliği tarafından onaylanmış tercümesi ve aslı,
 • Pasaportun/Kimlik Kartı fotokopisi ve incelendikten sonra iade edilmek üzere aslı,
 • Öğrenim Vizesi, • 4 adet fotoğraf (fotoğraflar son 6 ay içinde çekilmiş, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde olmalı),
 • Dönem harcının yatırıldığına dair makbuz. Kayıt esnasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı binası içerisinde yer alan veznede elden yatırılacaktır.

Harç bilgileri için tıklayınız.

 • İÜYÖS sonuç belgesi (varsa)
 • TQDK Sonuç Belgesi (Azerbaycan uyruklu öğrenciler için ayrıca geçerlidir) (varsa)Kesin Kayıt İçin İstenilen Belgeler

  ·         Eğitim dili Türkçe veya Türkçe-İngilizce olan bölümler için TÖMER’in veya Yunus Emre Enstitüsü’nün ilgili sınavlarından en az (Türkçe) B2 dil düzeyine ulaştığını gösteren belgenin aslı (varsa),

  ·         Lise diplomasının bulunduğu ülkedeki T.C. Temsilciliği tarafından onaylanmış tercümesi ve aslı,

  ·         Lise diplomasının ülkemizdeki liselerden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren T.C. Milli Eğitim Bakanlığından ya da bulunduğu ülkedeki T.C. Temsilciliğinden alınacak “Denklik Belgesi’nin aslı,

  ·         Not Durum Belgesinin (Transkript) bulunduğu ülkedeki T.C. Temsilciliği tarafından onaylanmış tercümesi ve aslı,

  ·         Pasaportun/Kimlik Kartı fotokopisi ve incelendikten sonra iade edilmek üzere aslı,

  ·         Öğrenim Vizesi,

   

   

  ·         4 adet fotoğraf (fotoğraflar son 6 ay içinde çekilmiş, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde olmalı),

  ·         Dönem harcının yatırıldığına dair makbuz. Kayıt esnasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı binası içerisinde yer alan veznede elden yatırılacaktır.

  Harç bilgileri için tıklayınız.

  ·         İÜYÖS sonuç belgesi (varsa)

  ·         TQDK Sonuç Belgesi (Azerbaycan uyruklu öğrenciler için ayrıca geçerlidir) (varsa)

SAYILARLA ÜNİVERSİTEMİZ

37744

Öğrenci

98928

Mezun

1272

Akademik Personel

1256

İdari Personel

272

Aktif Program

30

Öğretim Elemanı Başına Öğrenci

157869

Kütüphane Kaynağı