Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Uluslararası Öğrenci

Kesin Kayıt İçin İstenilen Belgeler

 • Eğitim dili Türkçe veya Türkçe-İngilizce olan bölümler için TÖMER’in veya Yunus Emre Enstitüsü’nün ilgili sınavlarından en az (Türkçe) B2 dil düzeyine ulaştığını gösteren belgenin aslı (varsa),
 • Lise diplomasının bulunduğu ülkedeki T.C. Temsilciliği tarafından onaylanmış tercümesi ve aslı,
 • Lise diplomasının ülkemizdeki liselerden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren T.C. Milli Eğitim Bakanlığından ya da bulunduğu ülkedeki T.C. Temsilciliğinden alınacak “Denklik Belgesi’nin aslı,
 • Not Durum Belgesinin (Transkript) bulunduğu ülkedeki T.C. Temsilciliği tarafından onaylanmış tercümesi ve aslı,
 • Pasaportun/Kimlik Kartı fotokopisi ve incelendikten sonra iade edilmek üzere aslı,
 • Öğrenim Vizesi, • 4 adet fotoğraf (fotoğraflar son 6 ay içinde çekilmiş, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde olmalı),
 • Dönem harcının yatırıldığına dair makbuz. Kayıt esnasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı binası içerisinde yer alan veznede elden yatırılacaktır.

Harç bilgileri için tıklayınız.

 • İÜYÖS sonuç belgesi (varsa)
 • TQDK Sonuç Belgesi (Azerbaycan uyruklu öğrenciler için ayrıca geçerlidir) (varsa)Kesin Kayıt İçin İstenilen Belgeler

  ·         Eğitim dili Türkçe veya Türkçe-İngilizce olan bölümler için TÖMER’in veya Yunus Emre Enstitüsü’nün ilgili sınavlarından en az (Türkçe) B2 dil düzeyine ulaştığını gösteren belgenin aslı (varsa),

  ·         Lise diplomasının bulunduğu ülkedeki T.C. Temsilciliği tarafından onaylanmış tercümesi ve aslı,

  ·         Lise diplomasının ülkemizdeki liselerden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren T.C. Milli Eğitim Bakanlığından ya da bulunduğu ülkedeki T.C. Temsilciliğinden alınacak “Denklik Belgesi’nin aslı,

  ·         Not Durum Belgesinin (Transkript) bulunduğu ülkedeki T.C. Temsilciliği tarafından onaylanmış tercümesi ve aslı,

  ·         Pasaportun/Kimlik Kartı fotokopisi ve incelendikten sonra iade edilmek üzere aslı,

  ·         Öğrenim Vizesi,

   

   

  ·         4 adet fotoğraf (fotoğraflar son 6 ay içinde çekilmiş, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde olmalı),

  ·         Dönem harcının yatırıldığına dair makbuz. Kayıt esnasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı binası içerisinde yer alan veznede elden yatırılacaktır.

  Harç bilgileri için tıklayınız.

  ·         İÜYÖS sonuç belgesi (varsa)

  ·         TQDK Sonuç Belgesi (Azerbaycan uyruklu öğrenciler için ayrıca geçerlidir) (varsa)